Categories

Filtrar per

Marca

Marca

Preu

Preu

PIGMENTS
Un pigment és un material que canvia el color de la llum que reflecteix com a resultat de l'absorció selectiva del color. La majoria dels pigments utilitzats en la manufactura i en les arts visuals són colorants secs, usualment en forma de pols fi. Aquesta pols és afegida a un vehicle o matriu, un material relativament neutre o incolor que actua com a aglutinant. Els pigments han estat utilitzats des de temps històrics i han estat fonamentals per a les arts visuals.
En la seva majoria provenen de sustàncies naturals, però també n' hi ha de sintètics. Trobem diferents tipus de pigments: pigments d'arsènic, de carboni, de cadmi, d'òxids de ferro, de crom, de cobalt, d'argila, de zinc, de titani...
Alguns artistes prefereixen preparar-se ells mateixos les pintures a partir de pigments i aglutinants.
Els principals pigments naturals utilitzats són d'origen mineral o biològic.
La necessitat d'aconseguir pigments menys costosos donada l'escassetat d'alguns colors, com el blau, va propiciar l'aparició dels pigments sintètics.

^

Productes destacats