Categories

Filtrar per

Marca

Marca

Preu

Preu

PINZELLS
El pinzell és un instrument format per un feix de filaments que poden ser de materials diversos, usualment pèls, fixats a l'extrem d'un mànec de fusta per una virolla i que té la propietat de retenir líquids de diferents densitats. És un element bàsic per a aplicar la pintura en el suport escollit.
El pinzell consta de varis elements: el pèl, la virolla (peça metàl·lica que subjecta el pèl) i el mànec.
El pèl és l'element més important, pot ser de pèl natural o sintètic.
També existeixen diferents formes de tall del pèl.
Depenent del tipus de pèl, els pinzells poden ser de pèl fi o de pèl dur. Els pinzells de pèl fi o suau solen fer-se a partir de pèl de marta (els de més qualitat), d'orella de bou (qualitat intermèdia) o de poni (els de menor qualitat). També n'hi ha de pèl sintètic. Són els més adequats per a tècniques en què la pintura sigui molt líquida.
Els pinzells de pèl dur solen ser de cerra (pèls de porc), i solen ser els més escaients en tècniques de pintura densa.
Per la seva forma podem trobar dos tipus principals de pinzells: de secció rodona, i de secció plana, encara que n'hi ha d'altres com els de forma de ventall. Els pinzells plans poden ser rectes o de llengua de gat (aquells que tenen l'extrem de pèls arrodonit com si fos una llengua).

^

Categories

Productes destacats