Categories
GOLDEN ACRÍLICS FLUID 236 ml

Els acrílics fluids de Golden són colors acrílics molt intensos i permanents amb una consistència similar a la crema de llet.
Produïts només amb pigments resistents a la llum, sense colorants, ofereixen colors molt forts amb una consistència fluida.
No s'afegeixen càrregues o diluents i la càrrega de pigment és comparable a GOLDEN Heavy Body Acrylics.
És important assenyalar que la consistència fluida no és el resultat d'aigua addicional, que debilitaria tant en color i adhesió.
Els colors fluids ofereixen alta força de tenyit, durabilitat, flexibilitat i bona adherència i no contenen més aigua que les pintures heavy body.
Els acrílics fluids són ideals per a la pulverització, raspallat, tinció, aplicacions de teixit, i poden ser fàcilment barrejats amb altres colors de golden i mitjans.
Presentació 236 ml.^

Productes destacats