Categories
ESTANY
L'estany s'utilitza en manualitats per a fer la tècnica del repujat.
L'estany és un material metàl.lic, platejat i mal·leable.
Sempre cal tenir en compte si es tria treballar en estany, el fet que és un material tòxic, i que per tant, el contacte amb aquest ha de ser limitat. Una bona i pràctica forma és simplement usant guants.
El repujat és una tècnica artesanal que consisteix a treballar l'estany per obtenir un dibuix en relleu.
Per a la tècnica del repujat en estany es necessita:
L'estany.
La plantilla amb el dibuix per repujar.
Burís: Són eines que s'utilitzen per a gravar el disseny en l'estany.
Esfumins: s'utilitzen per enfonsar pel darrere de l'estany, els relleus.
I també pàtines, betum de judea, cera, cúter, i pinzells.
Es realitza treballant amb burís de diferents mides i formes des del revers de la peça, disposada sobre una superfície tova que permeti la progressiva deformació de la superfície treballada. D'aquesta manera, l'artesà treballa en negatiu, enfonsant més aquelles zones que han d'obtenir pel costat contrari major relleu.
Els detalls finals del dibuix s'obtenen treballant en el dret de la peça, perfilant el dibuix amb burins més fins per obtenir una major definició.
El pas final consisteix a reforçar la peça per evitar que el dibuix aconseguit es pugui deformar amb el seu ús posterior. Depenent de la naturalesa del material treballat, això es pot obtenir endurint la peça o omplint el buit posterior amb un material mal·leable com cera, guix o alguna goma que en assecar sigui prou dura per no permetre la deformació del dibuix.

^