Categories

Filtrar per

Marca

Marca

Preu

Preu

ESCULTURA
L'escultura és un art tridimensional produït especialment mitjançant la transformació de materials durs o materials plàstics en objectes tridimensionals, en general mitjançant el tallat o modelat. Els treballs poden ser realitzats mitjançant una extensa varietat de materials com poden ser l'argila, la cera, la pedra, el metall, la tela, la fusta, el guix, el cautxú, i altres, com ara objectes trobats. Els materials poden ser tallats, modelats, modelats, fosos, forjats, soldats, cosits o acoblats, i poden ser combinats entre ells. Diverses formes d'escultura s'han trobat en pràcticament totes les cultures al llarg de la història. Fins al segle 20, l'escultura era considerada un art representatiu, però, a partir de principis de 1900, es van produir cada vegada més obres no figuratives. L'abast de l'expressió es va convertir en molt més ampli en la segona meitat del segle 20. Actualment, els escultors utilitzen tot tipus de materials i diferents mètodes de fabricació que serveixin als seus propòsits, de manera que l'art de l'escultura ja no pot ser identificat amb qualsevol material o tècniques especials.

^

Productes destacats