Categories
GRAVAT LITOGRAFIA
El gravat és una disciplina artística en què l'artista utilitza diferents tècniques d'impressió, que tenen en comú el dibuixar una imatge sobre una superfície rígida, anomenada matriu, deixant una empremta que després s'allotjarà tinta i serà transferida per pressió a una altra superfície com paper o tela, el que permet obtenir diverses reproduccions de l'estampa. Depenent de la tècnica utilitzada, la matriu pot ser de metall (tradicionalment coure o zenc), fusta, linòleum o pedra, sobre la superfície es dibuixa amb instruments punxants, tallants o mitjançant processos químics. Actualment també s'utilitzen plaques de diferents materials sintètics que es poden gravar de manera tradicional amb punxons o mitjançant procediments fotogràfics, digitals o làser. Les tècniques relacionades amb l'obtenció de múltiples còpies de la mateixa imatge solen classificarse segons els materials i mitjans emprats per a la consecució de la imatge.

^

Productes destacats