Categories
ESCRIVANIES
Les escrivanies són conjunts de sobretaula, poden ser en pell, polipell o simil pell. Són conjunts de diverses peces que inclouen un vade.

^