Categories

Filtrar per

10 ml.
S'usen els símbols següents en el tub.
1 - resistencia a la llum +++ = un mínim de 100 anys de solidesa sota il·luminació de museu. La resistència a la llum ha estat testada segons la norma ASTM d4303.
2 Nombre de color: Aquest nombre pot usar-se en comptes del nom de color. Cada color té un nombre únic.
3 pigment: Es refereix als pigments usats en el producte

^

Productes destacats