Categories

Filtrar per

SENNELIER 38 ml oil sticks
El oil stick de sennelier, permet un nou punt de vista del treball amb la pintura a l?oli, amplia el camp de llibertat d'expressió en aquesta tècnica i permet també més espontaneïtat i expressionisme.
És una transposició de la pintura a l'oli.
S'ha substituit una part de l?oli per una cera mineral neutra per donar-li l?aspecte de barra.
La qualitat d'aquests colors és molt fina: es trituren els pigments amb olis vegetals (secants), seleccionats pel seu dèbil esgrogueiment amb el temps.
Aquesta selecció i l'alta concentració dels pigments permeten una excel?lent resistència a la llum.
Aquests colors s'apliquen directament sobre els suports tradicionals de la pintura a l?oli (gras o universal) i exigeixen una preparació de qualitat dels fons. Suports: llenços per pintar, cartrons amb tela, cartells preparats, paper per pintar. S'ha d'aplicar la pintura a l'oli sòlida en capa bastant fina (no excedir 1 mm). És superposable com la pintura a l'oli en pasta i es pot diluir amb essència de petroli o de Trementina eventualment. Abans del seu ús, cal pelar la capa superficial. Aquesta tornarà a formar-se després d'alguns dies sense ús. La pintura aplicada s'asseca en 2 a 5 dies, segons l'espessor de la capa i les condicions atmosfèriques. Hi ha un mèdium incolor que permet obtenir efectes de transparència i de veladura. Els colors extrafins sòlids tenen matisos opacs o transparents segons la naturalesa dels pigments usats. El producte es conserva molt bé amb el temps i no necessita precaucions particulars a part d'evitar fonts de calor que podrien alterar-lo. Un cop seca, la pintura s'envernissa com una pintura a l'oli tradicional després de 6 mesos d'assecat com a mínim, amb un vernís final per quadres. Diàmetre 20mm, llarg 130 mm

^

Productes destacats