Categories
PROJECTORS ARTOGRAPH
El projector Artograph de cossos opacs és una màquina molt senzilla i molt pràctica d'utilitzar.
Es pot projectar la imatge que es vulgui, sobre una superfície (bastidor, paper o el que es vulgui) i aquesta imatge es pot ampliar. Així podem copiar-la sobre el suport escollit.
Hi ha diferents models de projector i varien segons la mida de la imatge, les vegades que es pot ampliar i la lluminositat.
Depenent de la potència del projector tindrem imatges de major definició ( ja que en ampliar-les perden qualitat).

^