Categories

Filtrar per

Marca

Marca

Preu

Preu

PLANTILLES
Les plantilles són instruments de plàstic flexible i encunyat de diferents formes i variades especialitats. Serveixen per estalviar temps en la confecció de planells. Es poden dividir entre les plantilles per retolar, o normògrafs, i les plantilles de corbes.
Plantilles per retolar: Faciliten la uniformitat en l'escriptura normalitzada. Són de plàstic, de forma rectangular i incorporen unes guies metàl·liques en les parts superior i inferior que eviten el contacte de la plantilla amb el paper, el que provocaria l'aparició de taques de tinta. Porten encunyades en el seu interior les lletres de l'alfabet, majúscules i minúscules, els números i diferents símbols. Per a la retolació amb tinta s'empren plomes especials de punta tubular i estilògrafs. També hi ha uns normògrafs més perfeccionats, constituïts per un joc de palanques que formen un polígon deformable, amb els quals s'aconsegueix una retolació de gran qualitat.
Plantilles de corbes: S'utilitzen per traçar corbes no circulars que no es poden construir amb el compàs o resulten molt laborioses. Solen ser de plàstic i flexibles i contenen un gran nombre de línies de curvatures diferents. Hi ha una plantilla per al traçat de corbes, a la qual es denomina regle flexible, que és de cautxú amb una ànima metàl·lica i que s'adapta bé a tota classe de corbes, amb l'excepció dels radis de curvatura molt petits.
a més, hi ha al mercat un elevat nombre de plantilles especials per a les diferents branques de la indústria i l'arquitectura que faciliten la feina dels professionals. Aquests tipus de plantilles inclouen esquemes elèctrics, femelles i cargols, circumferències, el·lipses, símbols de lampisteria, electrònica, telefonia, arquitectura, etc.

^

Productes destacats