Categories
RODETS
Els rodets s'utilitzen en calcografia (gravat en buit) i sobretot en el gravat a l'aiguafort per aplicar el vernís a la cera i en l'estampació per entintar. En tipografia (gravat en relleu) s'usen rodets per entintar la matriu abans de procedir a estampar. Els materials dels rodets són, cuir, goma, pasta, poliuretà o gelatina, uns més tous que d'altres, depenent del material de la matriu i de l'efecte desitjat després de la estampació

^

Productes destacats