Categories
GOLDEN VERNISSOS
Archival Aerosol Varnish MSA with UVLS (7731 Brillante / 7736 SatIn / 7741 Mate) aquest vernís ha estat formulat 100% amb una resina copolímera acrílica reversible, a força de solvents. És un vernís de ruixar, fàcil d'usar, fabricat amb propulsor i acetona d'assecat ràpid. Degudament aplicat produeix una pel·lícula durable i parella amb les mateixes característiques del Varnish MSA Plus de GOLDEN d'aplicació amb brotxa, excel·lent estat de claredat, tant humit com sec. Resisteix els canvis d'aparença i roman flexible. Té una punta ajustable de ruixar en forma de ventall que permet una aplicació precisa i redueix ruixats excessius. Disponible en Brillant, Setí i Mat. És possible llevar-lo per a propòsits de conservació.
MSA Varnish with UVLS (7730 Brillant / 7735 Satin / 7740 Mate) aquest és un sistema acrílic resinós a força d'aiguarràs que produeix una pel·lícula més endurida i menys permeable que els vernissos acrílics a base d'aigua. Pot ser aplicada a superfícies acríliques, l'oli i alquídiques. Redueix la penetració de la pols i els danys a la superfície, produint una pel·lícula extremadament anivellada, amb menys escuma i foradets. Disponible en Brillant, Setí i Mat. Es pot treure amb aiguarràs un cop sec i es recomana per a usos tant interiors com exteriors.
Polymer Varnish with UVLS (7710 Brillant / 7715 Satin / 7720 Mate) aquest és un vernís polímer acrílic a base d'aigua que en assecar produeix, a sobre de la pintura acrílica, una superfície protectora, flexible i resistent a la pols. Es pot treure amb amoníac. Es recomana el seu ús només per a interiors. Disponible en Brillant, satinat i Mat

^

Productes destacats