Categories

Filtrar per

TIRALINEES
El tiralínies es composa de dues làmines d'acer que s'aproximen o es separen mitjançant un cargol regulador. La posició del tiralínies per a la seva utilització ha de ser tal que vist de perfil formi un angle recte amb la superfície del dibuix, mentre que vist de front ha de formar un angle de 75 ° respecte de la mateixa superfície en la direcció en què es realitza el moviment. Les línies per a les que s'utilitza poden ser rectes, quan es tracen amb escaire i cartabó, o corbes, quan s'empra la plantilla de corbes o s'acobla al compàs.

^

Productes destacats