Categories

Filtrar per

Marca

Marca

Preu

Preu

PASTELS
El pastel és una pintura seca molt atractiva pels artistes ja que s'aplica directament sobre el suport i no és precís l'ús de pinzells, paletes o diluents per donar color.
Es presenten en formes de barres o godets els quals tenen una gran proporció de pigment.
La composició és a base de guix, pigments i goma aràbiga pels pastels secs. Als pastels greixosos s'afegeix oli o cera.
El suport ideal són els papers preparats, però també es poden aplicar sobre la fusta, el cartó o el paper kraft.
La textura del pastel és molt agradable per treballar directament amb els dits.
La barreja de colors es fa directament sobre el suport, es poden superposar les capes que es vulguin.
El pastel és molt apreciat per la delicada gamma de colors que ofereix i per una característica atorgada per la seva pròpia fragilitat: al no tenir aglutinants, el color de la barra és exactament el mateix que obtindrà l'artista després de la seva aplicació. A més, no necessita ser preparat amb anticipació i tampoc requereix de temps d'assecat.
Per la tècnica del pastel s'utilitza un fixador per tal d'assegurar una bona estabilitat a l'obra.
Els esfumins són molt utilitzats en la tècnica del pastel, per fer la transició entre colors.

^

Productes destacats