Categories
GOLDEN MOLDING PASTES

Pel que fa a consistència, els GOLDEN Gels i Molding Pastes, abasten una gamma que els permet  ser esculpits amb diversos nivells de transparència i acabat. Es recomana l'experimentació. Els gels es poden usar per a crear vernissos, estendre pintures, crear textura, ajustar la brillantor i treballar com adhesiu per collages. Les pastes proveeixen una gamma de textures i propietats de treball quan se les barreja amb pintura i també funcionen com a fons per a diversos mitjans^

Productes destacats